Bandsågsblad

BI-ALFA

7

Röntgen Bi Alfa Profile WS

Bandsågsbladet bi-alfa PROFILE och dess variant PROFILE WS säkerställer ett perfekt snitt under vibrationer vid kapning av rör, balkar och profiler där vibrationer normalt minskar bladets livslängd. För denna typ av applikation erbjuder RÖNTGEN den perfekta bladlösningen.

En speciell egenskap hos detta blad är den bredare inställda bredden. Detta skapar ett bredare snitt, vilket förhindrar att bandsågbladet fastnar.

Den förstärkta tanden ökar styrkan att motstå vibrationer vid sågning och skyddar bandsågbladet mot tandbrott.

Ett speciellt inställt mönster minskar vibrationer under kapning och ökar därför bladets livslängd.

Bi-alfa PROFILE WS är designad för kapning av profiler och balkar under påkänning. Skärprocessen frigör påfrestningar, vilket kräver en bredare snitt för att förhindra att bladet fastnar. Därför omfattar bladet inte bara ett speciellt fast mönster och en förstärkt tand, utan också en bredare uppsättning.

Användningsområden

7

VÅRA VARUMÄRKEN

Röntgen

Alfra

AKE BY WAGNER

STRUB

WEDEVÅG

TEAM RIX

Skårbyvägen 71,
434 95 Kungsbacka

031-981272

info@teamrix.se

Vårt utbud

Bandsågsblad

Sågklingor

Tillbehör

Maskiner