Tillbehör

MINIMALSMÖRJNINGSSYSTEM

7

RIX Microspray Minimalsmörjningsystem

Se produktblad

Bruksanvisning till RIX Microspray Minimalsmörjningsystem

Se produktblad

VÅRA VARUMÄRKEN

Röntgen

Alfra

AKE BY WAGNER

STRUB

WEDEVÅG

TEAM RIX

Skårbyvägen 71,
434 95 Kungsbacka

031-981272

info@teamrix.se

Vårt utbud

Bandsågsblad

Sågklingor

Tillbehör

Maskiner